Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

MİTAŞ Kompozit Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. tüm çalışanları ve kaynaklarıyla, alanında lider kuruluşlardan olmak için kalite, çevre ve iş sağlığı-güvenliği konularını benimseyerek en iyi şekilde uygulamaya çalışmaktadır.

Bu amaçla tüm faaliyetlerini; amaç ve hedefleri doğrultusunda, tüm varlıkları ve çalışanların katılımı ile oluşturduğu kalite, çevre ve iş sağlığı-güvenliğini kapsayan entegre yönetimine uygun olarak, sürdürülebilir şekilde yerine getirir.

MİTAŞ Kompozit bu kapsamda;

  • Faaliyetlerine uygun tüm yasal düzenlemelere, müşteri şartlarına ve diğer ilgili şartlara bağlılık çerçevesinde kalite, çevre ve iş sağlığı-güvenliğini kapsayan entegre yönetim sistemi oluşturarak uygulamayı ve riskleri etkin bir şekilde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
  • Hedeflerini belirleyerek süreç performanslarını artırmaya yönelik her türlü yenilikçi metoda ilgiyle yaklaşacağını ve destekleyeceğini,
  • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların , risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
  • Müşteri odaklılığı çerçevesinde müşterinin beklentilerini tüm süreçlerde öncelikli kıstas olarak belirleyerek en yetkin düzeyde karşılamayı,
  • Enerjiyi verimli kullanmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumaya odaklanarak atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını arttırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
  • Mevcut tehlikeleri iyi analiz ederek, kazaya, kayba, faaliyetlerden kaynaklı meslek hastalığına ve ramak kalaya neden olabilecek tüm etkenleri ortadan kaldırmayı,
  • Kalite, çevre ve iş sağlığı-güvenliği konularında çalışanların ve iş ortaklarının yetenek ve yetkinliklerini geliştirmeyi, çalışmalara katılımlarını sağlamayı ve danışmayı,

taahhüt eder.

Sertifikalarımız