Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

MİTAŞ Kompozit tüm çalışanları ve kaynaklarıyla, alanında lider kuruluşlardan olmak için kalite, çevre ve iş sağlığı-güvenliği konularını benimseyerek en iyi şekilde uygulamaya çalışmaktadır.

Bu amaçla tüm faaliyetlerini; amaç ve hedefleri doğrultusunda, tüm varlıkları ve çalışanların katılımı ile oluşturduğu kalite, çevre ve iş sağlığı-güvenliğini kapsayan entegre yönetimine uygun olarak, sürdürülebilir şekilde yerine getirir.

MİTAŞ Kompozit bu kapsamda;

  • Faaliyetlerine uygun tüm yasal düzenlemelere, müşteri şartlarına ve diğer ilgili şartlara bağlılık çerçevesinde kalite, çevre ve iş sağlığı-güvenliğini kapsayan entegre yönetim sistemi oluşturarak uygulamayı ve riskleri etkin bir şekilde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
  • Hedeflerini belirleyerek süreç performanslarını artırmaya yönelik her türlü yenilikçi metoda ilgiyle yaklaşacağını ve destekleyeceğini,
  • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların , risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
  • Müşteri odaklılığı çerçevesinde müşterinin beklentilerini tüm süreçlerde öncelikli kıstas olarak belirleyerek en yetkin düzeyde karşılamayı,
  • Enerjiyi verimli kullanmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumaya odaklanarak atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını arttırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
  • Mevcut tehlikeleri iyi analiz ederek, kazaya, kayba, faaliyetlerden kaynaklı meslek hastalığına ve ramak kalaya neden olabilecek tüm etkenleri ortadan kaldırmayı,
  • Kalite, çevre ve iş sağlığı-güvenliği konularında çalışanların ve iş ortaklarının yetenek ve yetkinliklerini geliştirmeyi, çalışmalara katılımlarını sağlamayı ve danışmayı,

taahhüt eder.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Görüntüle

API Spec. Q1 Politikası

Görüntüle

Bilgi Güvenliği Politikası

Görüntüle